Marketingové oddělení připravuje uvedení nového výrobku Vaší české výrobní firmy? Takže musí zabezpečit ochrannou známku, dále připravit prezentační akci s prodejem nového výrobku za velmi přijatelnou cenu pro zákazníky, ale také řádnou reklamní kampaň. Tak to se má co ohánět. V každém případě musí být informovanost zákazníků dostatečná a dokonalá. Jinak může být výrobek sebelepší, ale bez reklamy se na trhu neuchytí. No a nakonec přijde na řadu i perfektně zpracovaný propagační materiál, který na výrobek dokonale upozorní.

Plánujte v čase

Každý krok před, ale i po uvedení výrobku na trh musí být dokonale načasován. Jednotlivé marketingové tahy musí na sebe navazovat. Celé plánování nesmí mít hluchá místa. Proto je zapotřebí zjistit, například, jak dlouho trvá schválení ochranné známky, ale také to, jak dlouho trvá takový tisk letáků v požadovaném množství a kvalitě. Marketingový tým musí šlapat, jak švýcarské hodinky, jinak se veškeré úsilí a energie přemění v totální neúspěch. Takže plánujte tak, aby čas nebyl proti Vám.