Jak nejlépe zvládnete přemístit nábytek, spotřebič či jiný náklad? No přece pomocí rudly. Od teď je konec s nešikovným stěhováním, napínáním sil a žádání sousedů o pomoc při vynášce do schodů. Tento pomocník vám usnadní snadnou manipulaci s jakýmkoliv břemenem.
Velikou výhodou rudly je to, že při nakládání předmětu si ve většině případě vystačíte sami. Stačí dotyčný náklad naložit na nosnou plošinku, pak opatrně rudlu naklonit mírně dolů a můžete dojet na místo. Poté opět postavíte vozík kolmo na zem a stěhovaný předmět opatrně sejmete z plošiny.

Všestranné použití

Tento ruční stroj můžete využít na přemístění jak objemnějšího, tak i drobného předmětu. Pokud se jedná o malý předmět, který by mezi ručkami propadl, je potřeba opěrnou část vypodložit. Pokud skládáte více předmětů na sebe – třeba několik krabic, je vhodné je upevnit např. gumovým pásem, aby jste je cestou nepoztráceli.