Neměli byste brát na lehkou váhu varování lékařů před stále se zvyšujícím množstvím nejrůznějších závažných onemocnění včetně onkologických, které je dáváno do souvislosti s elektromagnetickým zářením. Toto záření je produkováno nejen mobilními telefony a nejrůznějšími vysílači, které nás čím dál více obklopují. Problém je v samotných domácnostech, které jsou přeplněny nejrůznějšími elektrickými zařízeními, počínaje mikrovlnkami, přes rádia, televizory, budíky, Wi-Fi připojení, nejrůznější typy osvětlení až po běžná elektrická vedení či bezdrátové telefony.

Konejte!

Všichni jsme nešťastní, pokud ve své domácnosti nemáme dobrý signál, který by nám umožnil přijímat televizní a rádiové vysílání či mobilní signál. To, co dnes považujeme za nedostatek a snažíme se napravit, může být v blízké budoucnosti považováno za nežádoucí a zdraví poškozující element. Bez vymožeností soudobé techniky a civilizace žít už dnes však nechce nikdo. Je proto velmi důležité začít se zamýšlet nad tím, co můžeme udělat proto, abychom rizika, kterým jsme vystavováni díky všem těchto technologiím, co nejvíce eliminovali. Ochrana před elektrosmogem, to jsou produkty BioProtect.